Verzuimbegeleiding

In het kader van de Wet Poortwachter wordt de werkgever door de overheid verantwoordelijk gesteld voor ziekteverzuim. In geval van ziekte moet de werkgever twee jaar doorbetalen en heeft hij en de medewerker een grote inspanningsverplichting in re-integratie. Het is van belang dat verzuim zoveel mogelijk wordt voorkomen en re-integratie, hetzij bij de eigen werkgever hetzij bij een andere werkgever, van duurzame aard is.
Vanuit mijn expertise kan ik uw medewerkers begeleiden in verzuim en re-integratie.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat:

 • 33% van verzuim is te wijten is aan psychische klachten
 • aan 65% van fysieke klachten een psychisch probleem ten grondslag ligt
  Het is dus zaak om te onderzoeken welke problemen er eventueel spelen. Snelle aanpak is van belang om (langdurig) verzuim te voorkomen.

 

Visie
Hoe langer iemand verzuimt hoe hoger de drempel naar het werk wordt. Bij overspannenheid of burn-out is een ziekmelding van enkele weken goed om even afstand te kunnen nemen, echter langdurige uitval verhoogt de drempel tot terugkeer.

 

Aanpak
Samen met de medewerker onderzoek ik wat de reden is van (dreigend)verzuim, bespreek eventueel ‘het probleem onder het probleem’ en stel vast welke interventie nodig is om te herstellen.

 

Kenmerken van mijn begeleiding:

 • de-medicalisering
 • kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, samen met de medewerker en werkgever
 • medewerker mentaal en fysiek in beweging brengen en activeren op meerdere vlakken
 • duidelijk over wederzijdse verwachtingen en over de grenzen in wat wel en niet mogelijk is
 • uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker
 • korte lijnen naar leidinggevende, HRMer en bedrijfsarts zodat eenzelfde koers wordt gevaren
 • vraagbaak voor leidinggevenden op het gebied van verzuimbegeleiding

 

Over tarieven worden per opdracht afspraken gemaakt.