Vertrouwenspersoon

Om optimaal te kunnen functioneren is het voor medewerkers van belang dat zij in een veilige omgeving kunnen werken. Soms blijkt dit niet het geval te zijn en is er sprake van ongewenst gedrag en/ of schending van integriteit binnen een werksituatie.

Voorbeelden van ongewenst gedrag:

 • pesten
 • agressie
 • seksuele intimidatie
 • discriminatie

 

Voorbeelden van schending van integriteit:

 • machtsmisbruik
 • corruptie
 • fraude, diefstal, verduistering
 • belangenverstrengeling

 

Als vertrouwenspersoon kan ik:

 • Dienen als eerste aanspreekpunt voor de melder die de last ondervindt van ongewenst gedrag en/ of schending van integriteit. De melder kan zijn verhaal bij me kwijt en eventueel met mij sparren, zowel telefonisch als via een afspraak.
 • Ondersteuning en advies geven in het omgaan met ongewenst gedrag en/of schending van integriteit. Ik onderzoek samen met de melder mogelijke oplossingen en de voor- en nadelen van deze oplossingen en help de melder bij het maken van een passende keuze.
 • De melder begeleiden en ondersteunen bij contacten met de werkomgeving, leidinggevende en eventueel aangeklaagde.
 • Ondersteuning en begeleiding bieden bij het indienen van een officiële klacht bij de klachtencommissie.
 • Indien nodig doorverwijzen naar andere hulpverlening.
 • Naar aanleiding van meldingen een signalerende en adviserende rol vervullen binnen de organisatie.

 

Uitgangspunt is de behoefte van de hulpvrager. Deze bepaalt welke stappen hij, eventueel met behulp van de vertrouwenspersoon, wil ondernemen. Vraagstukken zullen dan ook uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.

Ik ben aangesloten bij de LVV (Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen).

 

Over tarieven worden per opdracht afspraken gemaakt.