Bedrijfsmaatschappelijk werk

Problemen ontstaan vanuit het werk of vanuit de privésituatie kunnen leiden tot psychische klachten en medewerkers belemmeren in het functioneren. Als de problematiek langere tijd duurt kan dit leiden tot ziekteverzuim. Snelle interventie kan helpen verzuim te voorkomen en te verminderen. Mijn ervaring is dat vaak al na enkele gesprekken een opwaartse lijn is te bemerken. Het actief werken aan het voorkomen en het aanpakken van psychosociaal disfunctioneren is een investering die zich ruimschoots terug verdient.

 

Redenen voor bedrijfsmaatschappelijk werk kunnen zijn:

  • ervaren van spanningsklachten, overspannenheid of burn-out
  • verwerking van ingrijpende gebeurtenissen (bedrijfsongeval, overval e.d.)
  • problemen in samenwerking met collega’s, conflicten op de werkvloer
  • problemen met acceptatie van psychische en/of fysieke beperkingen
  • versterken probleemoplossend vermogen
  • privéproblemen die van invloed zijn op het werk
  • Begeleidingstrajecten hebben gemiddeld een omvang van 4 tot 6 gesprekken.

 

Over tarieven worden per opdracht afspraken gemaakt.